Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-523".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wet houdende verlenging totale duur van voorwaardelijke beëindiging van verpleging van overheidswege (Stb. 2007, 465)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-12-11
Datum van uitgifte 2007-12-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-523
Jaargang 2007
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB11379
Publicatiedatum 2007-12-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 523
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 11 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 november 2007 tot verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege
Uitgever Ministerie van Justitie