Besluit van 11 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 november 2007 tot verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 5 december 2007, directie Wetgeving, nr. 5519081/07/6;

Gelet op artikel III van de Wet van 22 november 2007, tot verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 22 november 2007 tot verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Uitgegeven de negentiende december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven