Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-470".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Besluit WWB 2007 i.v.m. behoud actualiteit bij stabielere budgetten en voorkomen negatieve uitkomsten bij budgetberekeningen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-11-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-470
Jaargang 2007
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB11344
Publicatiedatum 2007-12-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 470
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 22 november 2007, houdende wijziging van het Besluit WWB 2007 in verband met het behoud van actualiteit bij stabielere budgetten en voorkoming van negatieve uitkomsten bij budgetberekeningen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-12-04