Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-326".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wijziging Politiewet 1993 i.v.m. onder meer versterken bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-09-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-326
Jaargang 2007
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype ministerie
PS key STB11174
Publicatiedatum 2007-09-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 326
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 12 september 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-09-13