Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-317".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging van enkele besluiten inzake registratie van vissersvaartuigen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-08-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-317
Jaargang 2007
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
PS key STB11151
Publicatiedatum 2007-09-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 317
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 17 augustus 2007, houdende wijziging van enkele besluiten omtrent onder meer de registratie van vissersvaartuigen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-09-13