Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-312".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging van enkele besluiten i.v.m. invoering van single information en single audit voor specifieke uitkeringen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-08-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-312
Jaargang 2007
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB11116
Publicatiedatum 2007-09-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 312
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 23 augustus 2007, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de invoering van single information en single audit voor specifieke uitkeringen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-09-11