Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-250".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging enkele besluiten ter uitvoering van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-06-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-250
Jaargang 2007
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Organisatietype ministerie
PS key STB11056
Publicatiedatum 2007-07-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 250
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 juni 2007, houdende wijziging van enkele besluiten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-07-10