Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-227".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet tot wijziging Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en BW en inwerkingtreding Geneesmiddelenwet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-06-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-227
Jaargang 2007
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB11045
Publicatiedatum 2007-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 227
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 18 juni 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 februari 2007 tot wijziging van Hoofdstuk III van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2007, 92) en van de Geneesmiddelenwet
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-06-28