Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-05-01
Datum van uitgifte 2007-05-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-157
Jaargang 2007
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB10744
Publicatiedatum 2007-05-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 157
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 1 mei 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Uitgever Ministerie van Justitie