Besluit van 1 mei 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 april 2007, nr. AV/IR/2007/14960;

Gelet op artikel II van de Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet bevordering naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 mei 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de derde mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven