Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-87".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding van het Asbestverwijderingsbesluit 2005
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-02-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-87
Jaargang 2006
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
PS key STB10132
Publicatiedatum 2006-02-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 87
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 februari 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Asbestverwijderingsbesluit 2005
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-02-23