Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2006, 87AMvB

Besluit van 20 februari 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Asbestverwijderingsbesluit 2005

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 februari 2006, nr. DJZ2006238027, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 16 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 treedt in werking met ingang van 1 maart 2006.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 februari 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner