Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-75".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding van de Wet inburgering in het buitenland
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-02-14
Datum van uitgifte 2006-02-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-75
Jaargang 2006
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype ministerie
Pskey STB10095
Publicatiedatum 2006-02-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 75
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 februari 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2005, Stb. 2006, 28, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen
Uitgever Ministerie van Justitie