Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-704".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-12-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-704
Jaargang 2006
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB10747
Publicatiedatum 2006-12-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 704
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 15 december 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-12-22