Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-694".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wijziging Wet voorkoming verontreiniging door schepen i.v.m. Protocol van 1997 tot wijziging Verdrag ter voorkoming verontreiniging voor schepen (Trb. 1999, 169)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-12-14
Datum van uitgifte 2006-12-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-694
Jaargang 2006
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype ministerie
Pskey STB10807
Publicatiedatum 2006-12-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 694
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 december 2006, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 september 2006, houdende wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met onder andere het Protocol van 1997 tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1999, 169) en richtlijn nr. 2005/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft (PbEU L 191) (Stb. 446) en het tijdstip van de gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen
Uitgever Ministerie van Justitie