Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2006-548".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. toepasselijkheid diverse wetten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-11-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-548
Jaargang 2006
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
PS key STB10578
Publicatiedatum 2006-11-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 548
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de toepasselijkheid van de Wet verbetering poortwachter, de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-11-14