Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-511".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-10-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-511
Jaargang 2006
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
PS key STB10574
Publicatiedatum 2006-10-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 511
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 oktober 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-10-26