Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2006, 511AMvB

Besluit van 6 oktober 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 oktober 2006, nr. WJZ 6077409;

Gelet op artikel 4 van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin