Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-449".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Regeling tijdelijke vervanging leden Tweede en Eerste Kamer, provinciale staten en gemeenteraden ivm zwangerschap/ziekte
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-09-26
Datum van uitgifte 2006-10-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-449
Jaargang 2006
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Bestuur | Parlement
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype ministerie
Pskey STB10466
Publicatiedatum 2006-10-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 449
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 26 september 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 september 2006 houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte
Uitgever Ministerie van Justitie