Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-435".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Wijziging algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding Wet wijziging WW-stelsel
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-09-28
Datum van uitgifte 2006-09-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-435
Jaargang 2006
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype ministerie
Pskey STB10473
Publicatiedatum 2006-09-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 435
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen
Uitgever Ministerie van Justitie