Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding enige artikelen gewijzigde Wet waardering onroerende zaken (meer doelmatige uitvoering)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-01-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-43
Jaargang 2006
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
PS key STB10039
Publicatiedatum 2006-01-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 43
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 18 januari 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) (Stb. 2004, 656)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-01-31