Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-08-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-372".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (verlenging werkingsduur inburgeringsdeel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-08-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-372
Jaargang 2006
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB10397
Publicatiedatum 2006-08-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 372
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 augustus 2006, houdende wijziging van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, met het oog op verdere verlenging van de werkingsduur van het inburgeringsdeel
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-08-22