Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-342".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Besluit kerndoelen onderbouw VO (Stb. 2006, 316)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-07-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-342
Jaargang 2006
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB10363
Publicatiedatum 2006-07-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 342
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 7 juli 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 7 juni 2006 (Stb. 2006, 316) houdende vaststelling van de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs alsmede aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O.
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-07-20