Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2006-236".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Flora- en Faunawet (beheer en schadebestrijding beschermde inheemse diersoorten)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-04-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-236
Jaargang 2006
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
PS key STB10233
Publicatiedatum 2006-05-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 236
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 7 april 2006 tot wijziging van de Flora- en Faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-05-11