Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2006-233".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 ingeval wetsvoorstel 28873 houdende uitbreiding niet-aftrekbaarheid kosten en lasten die verband houden met omkoping kracht van wet krijgt
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-04-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-233
Jaargang 2006
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype ministerie
PS key STB10258
Publicatiedatum 2006-05-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 233
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 april 2006 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 ingeval wetsvoorstel 28 873 houdende uitbreiding van de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping kracht van wet verkrijgt
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-05-11