Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-05-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2006-217".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging onder andere Wet vervoer gevaarlijke stoffen ivm nieuwe voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-04-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-217
Jaargang 2006
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Economie | Transport
Organisatietype ministerie
PS key STB10229
Publicatiedatum 2006-05-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 217
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 7 april 2006 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in de internationale verdragen zijn gewijzigd
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-05-09