Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2006-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet tot uitvoering Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 inzake financielezekerheidsovereenkomsten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-15
Jaargang 2006
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB10006
Publicatiedatum 2006-01-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 15
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 december 2005 tot uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-01-12