Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-104".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-02-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-104
Jaargang 2006
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
PS key STB10089
Publicatiedatum 2006-03-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 104
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 februari 2006, houdende regels inzake voorzieningen in verband met de leveringszekerheid
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-03-02