Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2005-648".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wijziging Warenwet (aanwijzing private toezichthouders) en intrekking Vleeskeuringswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-07
Datum van uitgifte 2005-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-648
Jaargang 2005
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Organisatietype ministerie
Pskey STB9977
Publicatiedatum 2005-12-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 648
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 7 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Warenwet om een mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet (Stb. 623)
Uitgever Ministerie van Justitie