Besluit van 7 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Warenwet om een mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet (Stb. 623)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2005, kenmerk VGP/VL 2641314;

Gelet op artikel VIII van de wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Warenwet om een mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Warenwet om een mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet, treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 december 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de twintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven