Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2005-643".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; inwerkingtreding artikel 9, 124 en 129
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-05
Datum van uitgifte 2005-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-643
Jaargang 2005
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Pskey STB9902
Publicatiedatum 2005-12-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 643
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 december 2005, houdende (gedeeltelijke) inwerkingtreding van de artikelen 9, 124 en 129 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Uitgever Ministerie van Justitie