Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2005-492".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding artikelen Wet tot wijziging Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Stb. 2002, 431)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-09-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-492
Jaargang 2005
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB9685
Publicatiedatum 2005-10-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 492
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 2 september 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerktreding van de wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (Stb. 431)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2005-10-18