Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2005-353".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-07-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-353
Jaargang 2005
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB9561
Publicatiedatum 2005-07-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 353
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 1 juli 2005, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 552kk, 552ll en 552ss van het Wetboek van Strafvordering en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 16 juni 2005 tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (PbEG L 196) (Stb. 310)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2005-07-12