Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2005-300".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding wet tot wijziging Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Pbw
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-06-08
Datum van uitgifte 2005-06-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-300
Jaargang 2005
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB9492
Publicatiedatum 2005-06-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 300
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 8 juni 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en enige andere wetten onder meer naar aanleiding van evaluatieonderzoeken
Uitgever Ministerie van Justitie