Besluit van 8 juni 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en enige andere wetten onder meer naar aanleiding van evaluatieonderzoeken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, directie Wetgeving, van 1 juni 2005, nr. 5352904/05/6;

Gelet op artikel XIII van de wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en enige andere wetten onder meer naar aanleiding van evaluatieonderzoeken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en enige andere wetten onder meer naar aanleiding van evaluatieonderzoeken treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juni 2005

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven