Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2005-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Wet Suwi (taken en werkwijze Raad voor werk in inkomen)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-21
Jaargang 2005
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB8796
Publicatiedatum 2005-01-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 21
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2005-01-20