Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2005-160".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet van 19 februari 2005 tot wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-03-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-160
Jaargang 2005
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
PS key STB9344
Publicatiedatum 2005-03-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 160
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 maart 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 februari 2005 tot wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2005, 89)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2005-03-29