Besluit van 21 maart 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 februari 2005 tot wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2005, 89)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 maart 2005, Directie Wetgeving, nr. 5339914/05/6;

Gelet op artikel IV van de Wet van 19 februari 2005 (Stb. 89);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 19 februari 2005 tot wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2005, 89) treedt in werking met ingang van 1 mei 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 maart 2005

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven