Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2004-731".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Werkloosheidswet i.v.m. o.a. maximering ziekengeldlasten wachtgeldfonds uitzendsector
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-731
Jaargang 2004
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype ministerie
PS key STB9016
Publicatiedatum 2004-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 731
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-12-29