Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2004-594".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Werkloosheidswet en Wet SUWI (vervanging van fictief door felitelijk arbeidsverleden; beperking verzorgingsforfait)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-11-04
DCTERMS.isRequiredBy Staatsblad 2004, 594 verbeterblad; stb-2004-594-v1
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-594
Jaargang 2004
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype ministerie
PS key STB8974
Publicatiedatum 2004-11-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 594
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 4 november 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-11-25