Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-586".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Voertuigreglement (implementatie Richtlijn 2003/97/EG)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-11-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-586
Jaargang 2004
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
PS key STB8956
Publicatiedatum 2004-11-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 586
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 2 november 2004, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van Richtlijn nr. 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-11-18