Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-549".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Warenwetbesluit kosmetische produkten en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten ter implementatie van de EG-richtlijnen 93/35/EEG, 2003/15/EG en 2003/80/EG
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-10-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-549
Jaargang 2004
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB8927
Publicatiedatum 2004-10-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 549
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 11 oktober 2004, houdende wijziging van het Warenwetbesluit kosmetische produkten en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten ter implementatie van richtlijn nr. 93/35/EEG van de Raad van 14 juni 1993 tot zesde wijziging van richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten (PbEG L 151), richtlijn nr. 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PbEU L 66) en richtlijn nr. 2003/80/EG van de Commissie van 5 september 2003 tot vaststelling van het symbool dat de houdbaarheid van cosmetische producten aangeeft, in bijlage VIII bis bij richtlijn 76/768/EEG van de Raad (PbEU L 224)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-10-29