Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-494".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wijziging Wet voorkoming verontreiniging door schepen en Wet economische delicten en Besluit Havenontvangsvoorzieningen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-09-27
Datum van uitgifte 2004-10-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-494
Jaargang 2004
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB8851
Publicatiedatum 2004-10-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 494
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 27 september 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332), (Stb. 348) en het Besluit havenontvangstvoorzieningen
Uitgever Ministerie van Justitie