Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2004-325".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging WSW en Wet SUWI in verband met overgang van de indicatiestelling van de gemeenten naar CWI
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-325
Jaargang 2004
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype ministerie
PS key STB8616
Publicatiedatum 2004-07-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 325
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 30 juni 2004, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-07-13