Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2004-315".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Wet justitiele gegevens, Wetboek van Strafvordering, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Wet tarieven in strafzaken
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-315
Jaargang 2004
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB8677
Publicatiedatum 2004-07-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 315
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet justitiële gegevens in verband met het verwerken van strafvorderlijke gegevens en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tarieven in strafzaken in verband met het verstrekken van een afschrift van een vonnis of een arrest aan de verdachte en zijn raadsman of een derde
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-07-08