Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-265".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtredingsbesluit artikelen en onderdelen o.m. Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-06-09
Datum van uitgifte 2004-06-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-265
Jaargang 2004
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Organisatietype ministerie
Pskey STB8591
Publicatiedatum 2004-06-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 265
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 9 juni 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen en onderdelen van artikelen van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding en daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten
Uitgever Ministerie van Justitie