Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2003-555".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2003-12-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-555
Jaargang 2003
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype ministerie
PS key STB8216
Publicatiedatum 2003-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 555
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 december 2003, houdende verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2003-12-30