Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2003-507".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Rijksbesluit op de consulaire tarieven (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2003-11-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-507
Jaargang 2003
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB8191
Publicatiedatum 2003-12-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 507
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 november 2003, houdende bepalingen omtrent de tarieven voor consulaire dienstverrichting en tot inwerkingtreding van de Rijkswet op de consulaire tarieven (Rijksbesluit op de consulaire tarieven)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2003-12-16