Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2003-278".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wet en Besluit inzake toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2003-07-01
Datum van uitgifte 2003-07-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-278
Jaargang 2003
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB7955
Publicatiedatum 2003-07-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 278
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 1 juli 2003 tot het vaststellen van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en het Besluit van 12 april 2003, houdende aanpassing en intrekking van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Uitgever Ministerie van Justitie