Besluit van 1 juli 2003 tot het vaststellen van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en het Besluit van 12 april 2003, houdende aanpassing en intrekking van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 juni 2003, nr. 5229716/03/6, directie Wetgeving;

Gelet op artikel 19 van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en artikel VI van het Besluit van 12 april 2003, houdende aanpassing en intrekking van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten alsmede het Besluit van 12 april 2003, houdende aanpassing en intrekking van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten treden in werking met ingang van 15 juli 2003.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtste juli 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven